Predaj umelych vianocnych stromcekov na Vianoce.

Historický kalendár udalostí od 1. januára do 31. júla 1944

Zdieľať na Facebooku

1. január 1944

Veliteľom pozemného vojska v Banskej Bystrici bol miesto gen. Antona Pulanicha vymenovaný gen. Jozef Turanec. Náčelník štábu pplk. František Urban odovzdal funkciu pplk.gšt. Jánovi Golianovi.

5.-6. január 1944

V obci Podlavice (teraz súčasť Banskej Bystrice) konala sa schôdza ilegálnej KSS za účasti 18 ilegálnych pracovníkov z rôznych miest, ktorí sa oboznámili s prípravou ozbrojeného povstania a vytváraním partizánskych jednotiek.

23. marec 1944

Prezident dr. Edvard Beneš vzal na vedomie informáciu o Slovenskej národnej rade a poveril dočasným vedením príprav povstania v armáde na Slovensku pplk.gšt. Jána Goliana, náčelníka štábu Veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici.

27. apríl 1944

Dohodou sa skončili rokovania predstaviteľov ilegálnej KSS a SNR s pplk.gšt. J. Golianom a ďalšími vyššími odbojovými dôstojníkmi. Vytvorené bolo Vojenské ústredie SNR, ktoré ako vrcholný orgán vojenského protifašistického odboja malo pripraviť jednotky slovenskej armády na účasť v celonárodnom povstaní podľa koncepcie KSS a SNR. Vojenské ústredie malo nadviazať kontakty s partizánskymi skupinami a všestranne ich podporovať, najmä vo vyzbrojovaní. Styk s partizánmi mal zabezpečovať mjr. Jozef Marko.

28. apríl 1944

Pplk.gšt. Ján Golian a mjr. Jozef Marko stretli sa v byte Rudolfa Fraštackého so spravodajským dôstojníkom škpt. Jaroslavom Krátkym a dohovorili podrobnosti o spojení so zahraničím.

14. máj 1944

Prezident dr. Edvard Beneš vymenoval za veliteľa Vojenského ústredia pplk.gšt. Jána Goliana, ktorý sa tak dostal do podriadenosti SNR i prezidenta, čo komplikovalo vojenské prípravy povstania.

15. jún 1944

Pplk.gšt. Ján Golian poslal do Londýna stanovisko Vojenského ústredia k základným otázkam vojenskej koncepcie príprav povstania. Išlo o zásadné stanovisko k využitiu slovenskej armády na východnom Slovensku .

26. jún 1944

Pplk.gšt. Ján Golian žiadal MNO v Londýne, aby nedovolili bombardovať Dubovú a Podbrezovú, nakoľko ležia v záujmovom priestore povstania. Napriek tomu sa 20.8.1944 bombardovanie Dubovej uskutočnilo.

28. jún 1944

Vojenské ústredie SNR poslalo rádiogramom do Londýna Vojenský plán povstania, ktorý na druhý deň predložilo na prerokovanie SNR.

29. jún 1944

V Bratislave zasadala SNR (prvýkrát sa rokovania zúčastnil aj Karol Šmidke). Posúdila plán povstania, ktorý predložilo Vojenské ústredie a rozhodla sa poslať do Moskvy delegáciu, ktorá by dohovorila spoločný postup so Sovietskou armádou. Na zasadaní bol nekompromisne zdôraznený ľudový charakter povstania. Uznesenie SNR uložilo VÚ venovať osobitnú pozornosť dvom východoslovenským divíziám a ich súčinnosti so Zápoľnou armádou.

20. júl 1944

V Žarnovickej doline neďaleko Čremošného v poľovníckej chate bratov Ursínyovcov sa konala porada ilegálnej SNR so zástupcami Vojenského ústredia. Posúdili politickú situáciu a stav vojenských príprav povstania a riešili aj otázku spolupráce armády a partizánov. Vojenskí predstavitelia sa snažili presadiť podriadenie partizánskeho hnutia jednotnému vojenskému veleniu, čo predstavitelia KSS odmietli.

V noci z 25. na 26. júla 1944

V priestore Liptovskej Osady pri Ružomberku bola vysadená prvá partizánska organizátorská skupina, ktorej velil npor. Peter Aleksejevič Veličko. Komisárom skupiny bol A. K. Ľach, náčelníkom štábu J. J. Černogorov. Skupina mala 11 členov, z toho dvaja boli Slováci. Od 26.7.1944 do konca vojny vysadil HŠPH v Kyjeve na území Slovenska 53 organizátorských skupín s asi 1.200 osobami.

umely vianocny stromcek, umele vianocne stromceky, predaj, obchod, eshop

Vianoce sú
v Nedeľu
a to za:

Dní Hod Min Sek

Predajňa Trnava TU
Máme rozložené všetky vianočné stromčeky.
V prípade záujmu si stromčeky pozrieť a zakúpiť nás prosím vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po.Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

 Vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní a vrátenie peňazí SAMOZREJMOSŤOU. 

Za Náš obchod odporúčame:
full celá 3D jedľa

vianocne-stromceky-borovice-klasik osnezeny-vianocny-stromcek-zasnezeny-so-snehom-borovica jedla-umely-vianocny-stromcek-cely-3d-ihlicie smrekovy-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie husty-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie uzky-umely-vianocny-stromcek-tuja-3d-ihlicie

Predajna umele vianocne stromceky Trnava

kamenna predajna vianocnych stromcekov v Trnave

predaj vianocne stromceky Trnava

Vianocne stromceky Trnava predajna

predaj vianocnych stromcekov v Trnave

predajna vianocnych stromcekov Trnava

KATEGÓRIE:

Všetky stromčeky

Celé 3D stromčeky
3D stromčeky
Klasické stromčeky

Jedle
Smreky
Borovice
Biele
Zasnežené
Strieborné
Úzke Tuje

90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm
270 cm

VIANOČNÉ STROMČEKY:

Jedľa celá 3D
Smrek celý 3D
Borovica celá 3D

Borovica Klasik
Zasnežená borovica

Smrek hustý 3D

Úzka Tuja celá 3D smrek
Úzka Tuja celá 3D jedľa
Úzka Tuja klasik
Úzka Tuja zasnežená biela

Jedľa 3D+2D
Smrek 3D+2D
Borovica 3D+2D
Rozmanitý 3D+2D

Celá snehová
Celý biely
Zasnežený 3D+2D
So šiškami

Smrek natura celý 3D
Smrek natura 3D+2D
Smrek sibírsky
Smrek zasnežený 3D+2D
Tajga 1 jedľa 3D
Tajga 2 smrek 3D
Nevada smrek 3D

moderne-umele-vianocne-stromceky-3d-konariky úzky vianočný stromček do úzkych priestorov  

©2024 | Zákaz kopírovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk