Predaj umelych vianocnych stromcekov na Vianoce.

Advent: Horúca žiara sviečky, alebo pohlcujúci oheň

Zdieľať na Facebooku

Jeho Excelencia
Arthur J. Serratelli,
biskup z New Jersey, Paterson Diocese

Na záverečných stránkach Starého zákona, Malachiáš prorokoval, že Boh prichádzal zachrániť svojich verných. Jeho slová smerovali k ľuďom neverným zmluve. Ani už viac neverili, že sa Boh o nich stará. Stratili zmysel pre Boha.
Týmto hriešnym ľuďom, Malachiáš ohlásil, že Boh sa vráti súdiť. Vyrozumie ich, že neabsentuje. A dá im uvedomiť si, že jeho zmluva pretrváva. Napriek ľudskej nevernosti, Boh je verný. Malachiáš použil obraz pre blízky príchod Boha, ktorý vyvoláva strach a chvenie.
Prorok hovorí, " Hľa, ja pošlem svojho anjela a pripraví predo mnou cestu. I zaraz príde do svojho chrámu Panovník, ktorého vy hľadáte, a anjel zmluvy, ktorého si žiadate. Hľa, príde, hovorí Pán zástupov - a ktože vydrží deň jeho príchodu, kto obstojí, keď sa zjaví? Veď on je ako roztápajúci oheň a ako zelina práčov. I sadne si a bude vytápať a čistiť striebro; a vyčistí synov Léviho. Prečistí ich ako zlato a striebro, takže budú prinášať Pánovi obety v spravodlivost" (Mal 3:1-3). A tak veľmi neskorý starozákonný portrét Božieho záverečného aktu spásy, je obraz "ohňa rafinérie." Advent je časom aby sa jednotlivec pripravil na tento oheň.
Keď sa Boh zjavil Mojžišovi v podobe horiaceho kra, " Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha...." (Ex 3:6). Inštinktívne, uhýbame sa pred ohňom. Vyvoláva v nás rešpekt. Separuje. Symbolizuje transcendenciu. Jemná žiara adventných sviečok proti veterným nociam je ale slabým zábleskom pohlcujúceho ohňa Božieho pristúpenia k človeku.
Každý advent krásne vlákna Handelovho Mesiáša opakujú chmúrne varovanie Malachiáša, "Kto môže zniesť deň jeho príchodu? Kto ostane stáť, keď príde?" Boh prichádza s ohňom rafinérie. Advent je z tohto dôvodu o niečom viac ako o vianočných dekoráciách a nákupoch. Je to čas prípravy pre príchod Boží. Je to čas kedy čelíme ohňu.
Starý zákon sa uzatvára Malachiášom. Ako jeho hlas tíchne, Nový zákon sa otvára Jánom Krstiteľom a jeho hlasným volaním po konverzii. Ján je posol, ktorý pripravuje cestu pred prichádzajúcim Bohom. Ján burcuje dav pre bezprostredný príchod Ježiša, ktorý je Boh. Hovorí davom, aby sa kajali pre Mesiáša, ktorý príde s ohňom (cf. Mt 3:11-12; Lk 3:9, 15-18). Krstiteľ vytvára svoju verziu Malachiášovho obrazu. Mesiáš prichádza s ohňom rafinérie.

Oheň rafinérie neničí. Zdokonaľuje. Čistí a separuje nečistoty striebra alebo zlata. S ohňom, rafinéria separuje alebo odstraňuje všetok odpad. Tiež pracuje na vytvarovaní materiálu na vec krásy. Oheň rafinérie je výstižným obrazom kňazstva Ježišovho. Boh prichádza ku nám v Ježišovi, ktorý je ohňom v našom strede, ktorý nás vedie k dokonalosti ako synov a dcéry Božie.
Keď pracovník rafinérie pracuje s ohňom, neustále dozerá na výsledok svojej práce. Keď je schopný vidieť svoj obraz v striebre, alebo zlate, jeho práca je hotová. Rovnako tak Kristus. Dozerá na nás ako rafinuje a čistí nás od našich hriechova nečistôt. Pozorne pracuje s nami kým nevidí svoj obraz v nás. Toto je dôvod prečo nás advent zalieva nádejou.
Nádej je čnosťou nových začiatkov. Nádej ponúka šancu byť novým. Nádej sa naťahuje za tým, čo je mimo nás. Preto advent, obdobie nádeje, začína nový liturgický rok. Ako sa sekulárny svet pripravuje na odchod starého roka, tak Cirkev otvára nový kalendár, ktorý nás usmerňuje smerom k parúzii.
Cez advent, pripravujeme sa oslavovať historický príchod Syna Božieho ako dieťaťa Márie narodeného v Bethleheme. Modlíme sa viac intenzívne. Postíme sa viac radostne. Plníme si svoje diel pre deň kedy Kristus opäť príde v sláve na konci času. Robíme tak s veľkou nádejou.
Kristus, ktorý dokonal našu spásu (cf. Rm 8:24-25) opäť príde. Stále, aj teraz, je prítomný medzi nami s ohňom rafinérie. Číta v nás pre deň, kedy naše hriechy budú odstránené a " keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je." (1 John 3:2). To je čo robí advent obdobím nádeje. .

Voľne preložil Peter Frišo

umely vianocny stromcek, umele vianocne stromceky, predaj, obchod, eshop

Vianoce sú
v Nedeľu
a to za:

Dní Hod Min Sek

Predajňa Trnava TU
Máme rozložené všetky vianočné stromčeky.
V prípade záujmu si stromčeky pozrieť a zakúpiť nás prosím vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po.Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

 Vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní a vrátenie peňazí SAMOZREJMOSŤOU. 

Za Náš obchod odporúčame:
full celá 3D jedľa

vianocne-stromceky-borovice-klasik osnezeny-vianocny-stromcek-zasnezeny-so-snehom-borovica jedla-umely-vianocny-stromcek-cely-3d-ihlicie smrekovy-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie husty-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie uzky-umely-vianocny-stromcek-tuja-3d-ihlicie

Predajna umele vianocne stromceky Trnava

kamenna predajna vianocnych stromcekov v Trnave

predaj vianocne stromceky Trnava

Vianocne stromceky Trnava predajna

predaj vianocnych stromcekov v Trnave

predajna vianocnych stromcekov Trnava

KATEGÓRIE:

Všetky stromčeky

Celé 3D stromčeky
3D stromčeky
Klasické stromčeky

Jedle
Smreky
Borovice
Biele
Zasnežené
Strieborné
Úzke Tuje

90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm
270 cm

VIANOČNÉ STROMČEKY:

Jedľa celá 3D
Smrek celý 3D
Borovica celá 3D

Borovica Klasik
Zasnežená borovica

Smrek hustý 3D

Úzka Tuja celá 3D smrek
Úzka Tuja celá 3D jedľa
Úzka Tuja klasik
Úzka Tuja zasnežená biela

Jedľa 3D+2D
Smrek 3D+2D
Borovica 3D+2D
Rozmanitý 3D+2D

Celá snehová
Celý biely
Zasnežený 3D+2D
So šiškami

Smrek natura celý 3D
Smrek natura 3D+2D
Smrek sibírsky
Smrek zasnežený 3D+2D
Tajga 1 jedľa 3D
Tajga 2 smrek 3D
Nevada smrek 3D

moderne-umele-vianocne-stromceky-3d-konariky úzky vianočný stromček do úzkych priestorov  

©2024 | Zákaz kopírovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk